Nhat Dang's cover photo
Nhat Dang

More

Phạm Khải's profile picture
Phạm Khải is with Dao Ha, Nhat Dang and 6 others
Trăm năm kiều vẫn là kiều, đẹp trai vẫn ế là điều hiển nhiên 🤗
22
5
0
0

View 2 more comments

Hoàng Lan's profile picture
Hoàng Lan
bịt khẩu trang thế ai biết đẹp xấu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Acoustic Music Cover's profile picture
Acoustic Music Cover
tự tin ghê hí, hèn gì FA mãi đó thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Kim's profile picture
Nguyễn Kim
đầy màu sắc hjhj
Haha
 · Reply · 3 years ago