Hảo Linh's cover photo
Hảo Linh's profile picture
Hảo Linh

More

Hải Lê Văn's profile picture
Hải Lê Văn is with Linh Halinh, Hạ My and 36 others
LÀN SÓNG KINH DOANH SẢN PHẨM SỐ.
Thời đại công nghệ 4.0 kinh doanh online sản phẩm vật lý ngày càng không mấy ai hứng thú thay vào đó 1 làn sóng kinh doanh sản phẩm số. Bởi vì đặc điểm của sản phẩm số ( khoá học online, ebook, hosting, software...) chỉ sản xuất một lần, bán mãi mãi, hoa hồng cao 40-90% trên một sản phẩm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiếm 2000$ ~ 46 triệu chỉ với duy nhất 1 đơn hàn...See more
4
0
0
0