Sinh Tố Bơ's cover photo
Sinh Tố Bơ's profile picture
Sinh Tố Bơ

More

3
2
0
0

💑 Tiến's profile picture
💑 Tiến
duyên nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Sinh Tố Bơ's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
🌱🌱🌱
Cuộc đời mình chỉ tựa một vòng xe
Quay, quay mãi biết điểm nào đầu - cuối
Hôm nay, thấy mình thật sự đuối
Mong bình yên theo giấc ngủ sẽ về...See more
2
0
0
0

Giá có thể
Giá có thể ngủ vùi đi một giấc
Mở mắt ra là tan hết muộn phiền
Mải bon chen giữa cuộc đời tấp nập
Bỗng thấy thèm một giấc ngủ bình yên...See more
2
0
0
0