RuBi💋 Lii's cover photo
RuBi💋 Lii's profile picture
RuBi💋 Lii

More

Năm tháng ấy người tặng tôi nụ cười...
Ân tình đó tôi trả bằng thanh xuân 🥰🥰
119
10
0
0

View 7 more comments

Hiền Annie's profile picture
Hiền Annie
chội chội tình cảm quá
chội chội tình cảm quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Minh Hương Nguyễn's profile picture
Minh Hương Nguyễn
lụt lội ở nhà rồi còn phải thấy cảnh này nữa
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Thắm Trần's profile picture
Thắm Trần
nhìn mà gato quá trờiiii
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
RuBi💋 Lii's profile picture
RuBi💋 Lii
is feeling  
wonderful
Vì mây không vội vã, nên trời xanh một màu
Nếu em không vội vã, mình có kịp gặp nhau
Sapa ❤
144
8
0
0

View 5 more comments

Đình Nguyên's profile picture
Đình Nguyên
Nếu chẳng gặp được lần này, xin hẹn em kiếp sau ^^
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lê Hoàng Quốc Anh's profile picture
Lê Hoàng Quốc Anh
nếu gặp nhau được thì sự vội vã ấy đã không tồn tại
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phan Ngọc's profile picture
Phan Ngọc
nhưng đến khi vội vã thì mây nó không xanh mà đen cả bầu trời luôn ấy
Haha
 · Reply · 3 years ago