trần thị huyền trân's cover photo
trần thị huyền trân's profile picture
trần thị huyền trân

Instead of worrying about what people say of you, why not spend time trying to accomplish something they will admire. _____________________________________

More

About

  • Instead of worrying about what people say of you, why not spend time trying to accomplish something they will admire. _____________________________________

Bà chị mình làm video món ăn
mọi người bấm xem ủng hộ nhé
................................

YouTube

https://www.youtube.com
7
1
0
0

nguyễn linh's profile picture
nguyễn linh
ủng hộ b nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
𝑪𝒉𝒊̉ 𝒗𝒊̀ 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌𝒆̉ 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̀𝒎 , 𝒎𝒂̀ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒐̛̉ đ𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒊̣ 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 !?
——————————————
🔗 bao lâu rồi bạn chưa quan tâm đến bản thân
🔗 bao lâu rồi bạn để cảm xúc của mình phụ thuộc cảm xúc và hành vi của người khác
...See more
7
1
0
0

Châu Giang's profile picture
Châu Giang
Tư vấn giúp mình sản phẩm này
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Tường Vi's profile picture
Tường Vi is with nhã phan, Nguyen Ha and 23 others
Thành quả của 6 tháng đầu năm bán phụ kiện của mình ❤️
Thật 100%
✊Không nhờ bố mẹ
✊Không nhờ người thân...See more
20
0
0
0