Hoàng Trúc's cover photo
Hoàng Trúc's profile picture
Hoàng Trúc

More

Trần Quốc Thái's profile picture
Trần Quốc Thái
is feeling  
wonderful is with Hoàng Trúc, bảo linh and 26 others
Tôn vinh #NGƯỜI_TIÊN_PHONG #KOL_ngành_Tóc_Thẩm_mỹ
HAIR - BEAUTY INDUSTRY #KEY_OPINION_LEADER
⏰ Nhân dịp chào mừng 20.10 và 20.11 Vào lúc: 18h00 ngày 18.11.2020. Tại Majestic Saigon. Số 1 Đồng Khởi. Q.1.
...See more
6
0
0
0

Trần Quốc Thái's profile picture
Trần Quốc Thái
is feeling  
wonderful is with Kim Ngọc Oanh, le thao and 31 others
Tôn vinh #NGƯỜI_TIÊN_PHONG #KOL_ngành_Tóc_Thẩm_mỹ
HAIR - BEAUTY INDUSTRY #KEY_OPINION_LEADER
⏰ Nhân dịp chào mừng 20.10 và 20.11 Vào lúc: 18h00 ngày 18.11.2020. Tại Majestic Saigon. Số 1 Đồng Khởi. Q.1.
...See more
7
0
0
0

Trần Quốc Thái's profile picture
Trần Quốc Thái
is feeling  
wonderful is with Lương Hiếu, Thu Thảo and 37 others
Tôn vinh #NGƯỜI_TIÊN_PHONG #KOL_ngành_Tóc_Thẩm_mỹ
HAIR - BEAUTY INDUSTRY #KEY_OPINION_LEADER
⏰ Nhân dịp chào mừng 20.10 và 20.11 Vào lúc: 18h00 ngày 18.11.2020. Tại Majestic Saigon. Số 1 Đồng Khởi. Q.1.
...See more
11
0
0
0