Duy LyLy's cover photo
Duy LyLy's profile picture
Duy LyLy

More

About

  Duy LyLy's sites

  NGẪM...!
  🍃 Đừng tính toán quá chi li, bởi thời gian còn lại của bạn mỗi ngày một ít đi.
  🍃 Đừng cứ mãi than phiền trách móc, được gặp nhau vốn đã là điều tốt đẹp.
  🍃 Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua, cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên... biết đâu ngày mai thôi mỗi người đã một hướng.
  🍃 Không cần so sánh thấp cao với người khác, miễn thấy mình tiến bộ hơn hôm qua là được.Cũng không nhất t...See more
  425
  10
  0
  0

  View 7 more comments

  Duy LyLy's profile picture
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
  Duy LyLy's profile picture
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
  Damalerio Roldan's profile picture
  Damalerio Roldan
  speak English?
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
  Duy LyLy's profile picture
  Duy LyLy updated cover photo
  1
  0

  Duy LyLy's profile picture
  Duy LyLy updated profile picture
  0
  0