Đỗ Thu Cúc's cover photo
Đỗ Thu Cúc's profile picture
Đỗ Thu Cúc

More

đồng giá 75k nhé
+2
4
0
0
0

Add ik😍
1
0
0
0

QUY PHAN's profile picture
QUY PHAN is with Phạm Dũng, Tiên Tiên and 34 others
💃Phụ nữ sinh ra đã được gắn cho cái "mác" là -#PHÁI_ĐẸP rồi.
Nhưng hoa nở rồi cũng phải tàn,
Mặt trời rực rỡ đến đâu rồi cũng phải lặn.
#Nhan_sắc #vóc_dáng cũng thế, nếu không được chăm sóc hàng ngày thì cũng sẽ nhanh chóng tàn phai theo năm tháng.
Không có gì tự nhiên mà đẹp, không có vẻ đẹp nào trường tồn mãi mãi.
Vì thế một nửa thế giới , chúng ta luôn phải đẹp, phải chăm sóc bản thân mỗ...See more
22
1
0
0

Quỳnh Nguyễn Thị's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
    QUY PHAN's profile picture
    Haha
     · Reply · 4 years ago