Hậu Ngân's cover photo
Hậu Ngân's profile picture
Hậu Ngân

More

Hậu Ngân's site (14)

𝗚𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗮̆𝗺 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘅𝘂𝗮̂𝗻🍀
𝗘𝗺 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗿𝗼̛̃❤️
120
3
0
0

Le An's profile picture
Le An
xinh quá ạ. chị cho hỏi quán này ở đâu v c?
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
  Hậu Ngân's profile picture
  Hậu Ngân
  Phan thiết bình thuận nè e
  Haha
   · Reply · 1 month ago  
Hoàng Nguyễn's profile picture
Hoàng Nguyễn
thanh xuân đời người chỉ có 1 lần
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
  Hậu Ngân's profile picture
  Hậu Ngân
  Đúng vậy ạ
  Haha
   · Reply · 1 month ago  
Lê Thành's profile picture
Lê Thành
màu ảnh xinh quá
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
E k thích chụp hình
Nhưng e thích ảnh dữ lắm ☺️☺️
66
1
0
0

Trần Lan's profile picture
Trần Lan
ảnh thấy ảnh ảnh cũng thích dữ lắm
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
🌸
𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐝𝐢̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
𝐍𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 .
129
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
anh nào mà may mắn vậy nè
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
  Hậu Ngân's profile picture
  Hậu Ngân
  A nào chưa bít lun 😜😜
  Haha
   · Reply · 2 months ago