Nga Louis's cover photo
Nga Louis's profile picture
Nga Louis

More

Ba đồng một mớ muộn phiền.
Bán đi đổi lấy bình yên về xài.
Bình yên là một bờ vai.
Mình đem ra đổi bằng hai nụ cười🖤😜😜
2
0
0
0

Một khi đã thích hoa hồng
Tường vy dẫu đẹp thì cũng làm ngơ ...
5
0
0
0

Nếu bạn không thể là mặt trời,thì cũng đừng làm một đám mây🤗🤗
Với thế giới bạn là một hạt cát nhỏ-nhưng với một người nào đó,bạn là cả thế giới của họ!!!
7
0
0
0