viên Lai's cover photo
viên Lai's profile picture
viên Lai

More

VỠ NỢ LÀ CHUYỆN TỐT ! TẠI SAO ?
Vỡ nợ hay gọi là thất bại trong việc vận hành tiền bạc hoạc cv kinh doanh . Điều này với đại đa số sẽ cho là không tốt . Nhưng với người có tư tưởng lớn - ý chí lớn - Hành Động Lớn . Thì vỡ nợ sớm ( lúc trẻ ) lại là một chuyện tốt . Vì sao ?
Vỡ nợ chứng minh 2 điều :
1. Anh ta đã từng có tài sản . Nghĩa là anh ta đã có một dạng năng lực để tạo ra tài sản . Điều ...See more
10
0
0
0

Nồi buồn nào cứ đến thăm tôi😿
0
0
0
0

Ăn để có sức tương tác 😂😂
+1
10
0
0
0