Hoàng Tâm's cover photo
Hoàng Tâm's profile picture
Hoàng Tâm

More

Facebook.com/thanhdaolx
2
0
0
0

Cho hỏi cả nhà ai biết đá này là đá gì không?
+6
8
9
0
0

View 6 more comments

Hoàng Tâm's profile picture
Hoàng Tâm
Tui nghĩ nó là vàng thật
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Hoàng Tâm's profile picture
Hoàng Tâm
to bằng bàn tay dày khoảng 3cm mà nặng hơn 2kg
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần Diễm Sương's profile picture
Trần Diễm Sương
anh thử nhờ người kiểm tra xem sao, chứ nhìn vậy không biết được đâu ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
HTTPS// www.facebook.com/thanhdaolxz
Nhớ kb Facebook mình nhé 🤏

4
1
0
0

Đoại miền tây's profile picture
Đoại miền tây
kb hahalolo đc k?
Haha
 · Reply · 2 years ago