Vân Anh Nguyễn's cover photo
Vân Anh Nguyễn's profile picture
Vân Anh Nguyễn

More

Không nên tranh luận với kẻ Ngốc ✔
00:00
00:00
00:00
4
0
0
0
0

Ai khóc nỗi đau này 🤕
00:00
00:00
00:00
10
2
0
0
0

Minh Đức's profile picture
Minh Đức
đời mà. lo mà chấp nhận thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bé Nấm's profile picture
Bé Nấm
cuộc sônga mà
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Sai lầm lớn nhất 😩
00:00
00:00
00:00
60
5
0
0
0

View 2 more comments

Võ Đăng Quang's profile picture
Võ Đăng Quang
Có rồi mất,cảm giác đau lắm
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Thị Loan's profile picture
Trần Thị Loan
Sai lầm mà ai cũng rất dễ mắc phải
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Cậu Út's profile picture
Cậu Út
Yêu mà sợ thì đừng có yêu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1