Trần Nghi Nghi's cover photo
Trần Nghi Nghi's profile picture
Trần Nghi Nghi

More

Trần Nghi Nghi's profile picture
Trần Nghi Nghi
is feeling  
alone
Tiếp tục bị facebook bỏ đói
Rủ rê tui qua đây chơi sao ko có ai tương tác hết dị mấy bà
4
0
0
0

Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ
Vô tình vô nghĩa thì vô tư 👍🏻👍🏻
0
0
0
0

Đi ăn cưới mà ai cũng hỏi chừng nào tới tui 😭😭😭. Rõ khổ
0
0
0
0