Trần Ngọc's cover photo
Trần Ngọc's profile picture
Trần Ngọc

More

Cho dù bạn đang ntn thì đôi lúc mỉm cười sẽ dễ dàng hơn hơn là giải thích với toàn thế giới tại sao bạn buồn. 😪
2
0
0
0

Màn đêm buông xuống...
Họ vội vàng về tổ ấm 😓😢😰
Còn tôi vội vàng đi tìm bình yên cho riêng mình😞😞😞
1
0
0
0