Phạm Việt's cover photo
Phạm Việt's profile picture
Phạm Việt

More

Không nên tranh luận với kẻ Ngốc ✔
00:00
00:00
00:00
4
0
0
0
0

Ai khóc nỗi đau này 🤕
00:00
00:00
00:00
10
2
0
0
0

Minh Đức's profile picture
Minh Đức
đời mà. lo mà chấp nhận thôi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Bé Nấm's profile picture
Bé Nấm
cuộc sônga mà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Ánh Tuyết's profile picture
Ánh Tuyết is with Billy Tran, toản bánh and 22 others
Con gái là để yêu thương ❤
#janchoy
00:00
00:00
00:00
22
0
0
0
0