Phạm Hồng Hải

More

Phạm Hồng Hải's pages (1)

Nếu bạn bỏ lỡ một chuyến tàu, bạn vẫn có thể lên chuyến sau. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ một người tốt với bạn, bạn có thể phải đợi cả đời.

3
49
0
0
CÓ NHỮNG CÁI SHARE VÔ ĐẠO ĐỨC Trên mạng nhiều người share tên tuổi, trường lớp của cô bé sinh viên bỏ con ở khe tường rồi tỏ ra cao đạo rao giảng đạo đức hoặc cười cợt ác ý. Cô ấy đã sai. Rất sai. Đã dại. Rất dại. Đã nghĩ quẩn. Rất nghĩ quẩn. Và đây cũng không phải trường hợp đầu tiên và duy nhất. Câu hỏi đặt ra, thay vì share tin tức như vậy để tỏ ra thạo tin, các bạn đã làm gì để hạn chế tối đa...
See more

10
72
0
0
Photos

Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved