Phạm Nhất Long's cover photo
Phạm Nhất Long's profile picture
Phạm Nhất Long

More

Tran Diem's profile picture
Tran Diem is with Lê Quỳnh Thy, nhã phan and 40 others
Em này đang hót ai cần ib em
00:00
00:00
00:00
6
0
0
0
0

Hãy nghe kỹ nhé
00:00
00:00
00:00
16
7
0
0
0

View 4 more comments

Nhật  Trinh's profile picture
Nhật Trinh
đùa à? dì k nghe đc
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Tran Diem's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tran Diem's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Mấy bạn thấy sao nè?
00:00
00:00
00:00
10
1
0
0
0

Ngọc ngổ ngáo's profile picture
Ngọc ngổ ngáo
Không biết a nói gì, chứ kết quả đầu anh nắm nun á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1