thắng đặng's cover photo
thắng đặng's profile picture
thắng đặng

More

thắng đặng's sites

LÀM BẢY VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THAY ĐỔI VẬN MỆNH
1-- NIỆM PHẬT
Niệm phật một câu phước sinh vô lượng,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm phật tinh tấn trong vòng 3 năm "có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người" thì vận mệnh sẽ thay đổi
...See more
112
2
0
0

Trương Mai's profile picture
Trương Mai
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Haha
 · Reply · 20 hours ago  
Nguyễn Thế Đăng's profile picture
Nguyễn Thế Đăng
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
Haha
 · Reply · 20 hours ago  
1. BẢNG KÊ TỘI VÀ PHÚC Ở ĐỊA NGỤC ĐỐI VỚI CHA MẸ
[43 điều, 20 Phúc – 23 Tội].
A. PHÚC:
1. Thương yêu hoà nhã với cha mẹ (mỗi ngày một PHÚC)....See more
70
1
0
0

Nguyễn Thị Cẩm Hồng's profile picture
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
nam mô a di đà phật
Haha
 · Reply · 2 months ago  
Ai đã từng đi qua vạn bão giông
Sẽ trân trọng ngày nắng hồng yên ả
Ai đã từng trải qua nhiều vất vả
Suốt cả đời nâng niu phút an nhiên.
149
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
người từng trải có khác
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1