Huy Nguyễn's cover photo
Huy Nguyễn's profile picture
Huy Nguyễn

More

🔰𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ - 𝗧𝗔̣̆𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗤𝗨𝗔̀ 𝗖𝗛𝗔̂́𝗧
"𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂𝑁 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ 𝑊𝐸𝐵𝑆𝐼𝑇𝐸 & 𝑀𝐴𝑅𝐾𝐸𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿"
🎁𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝑺𝑬𝑶
🎁𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉
🎁𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑷𝒉𝒊́ 10 𝑩𝑨̀𝑰 𝑽𝑰𝑬̂́𝑻 𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝑺𝑬𝑶 𝑴𝑰𝑬̂̃𝑵 𝑷𝑯𝑰́
------------💝💝💝-------------...See more
6
0
0
0

𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑜̛̉𝑖 : 𝗤𝘂𝘆́ 𝗔/𝗖!!!
----------------------📨📨📨----------------------
"Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới Canh Tý 2020"
🔊Đại diện 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘛𝘕𝘏𝘏 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘦̂̀𝘮 𝘛𝘚𝘈 ( TSA Software )
Xin kính gởi đến - Quý A/c lời chúc sức khỏe, Thành công trong công việc & trong cuộc sống....See more
4
0
0
0

Kha Nguyễn's profile picture
Kha Nguyễn is with Phạm Linh Ly, Mai Minh and 19 others
lông công bỏ đt bao đẹp vừa đc may mắn.
LH 0339619279
28
4
0
0

View 1 more comment

Kha Nguyễn's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Aerobic Đất Nam's profile picture
Aerobic Đất Nam
Giá sao bạn ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Ngọc Hí  Thiều thị ngọc's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago