Bùi Trung Kiên's cover photo
Bùi Trung Kiên's profile picture
Bùi Trung Kiên

More

CẢ NHÀ LƯU LẠI KHI CẦN
LƯƠNG Y : VÕ HOÀNG YÊN
61. Trời lạnh áp huyết vọt lên
Ngâm chân Gừng, Muối hoả liền thoái lui.
62. Rét run, tái mặt, thâm môi
Giã cho uống nước Gừng tươi ấm dần....See more
35
3
7
0

Le Phu's profile picture
Le Phu
chưa thử nên ko biết có hiệu quả ko
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tiểu Ngọc's profile picture
Tiểu Ngọc
Có tin tưởng được ko
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Đo Quốc tuan's profile picture
Đo Quốc tuan
Sẽ thử áp dụng vài bài xem sao
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Mị muốn đi chơi, có ai dắt mị trốn khỏi nơi đây
23
9
0
0

View 6 more comments

Minh Trí's profile picture
Minh Trí
Đáng yêu, những quả trứng đáng yêuuuu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Tân  Nguyễn's profile picture
Tân Nguyễn
tự lấy xe mà đi chứ ko ai đèo đâu mị
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Do Trung's profile picture
Do Trung
đẹpne
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Quỳnh Aka's profile picture
Quỳnh Aka
is feeling  
lonely is with Ho Phung, GIA HUY LS and 14 others
Thật sự là "Trống vắng" :(
17
0
0
0