Nguyễn Nhân Quang's cover photo
Nguyễn Nhân Quang's profile picture
Nguyễn Nhân Quang

More

"Đối với một con người, khi người ta về già thì người ta thường không nói về tương lai của mình nữa, nên họ sẽ nói về quá khứ, mà muốn nói về quá khứ thì họ phải có những hình ảnh của quá khứ để nói." Nguyễn Văn Thuận
Mời cả nhà ghé đọc và chia sẻ các bài viết về người cao tuổi ở Đồng Tháp để hiểu thêm những suy nghĩ tâm tư của thế hệ đi trước, tại trang https://www.facebook.com/Caycaobongca.USSH/...See more

Cây cao bóng cả USSH - Trang chủ | Facebook

https://www.facebook.com
3
0
0
0

vẫn một nét tinh khôi
2
1
0
0

Lê Minh's profile picture
Lê Minh
hoa gì đây nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Nhân Quang's profile picture
Nguyễn Nhân Quang updated profile picture
2
0