Nguyễn Toàn

More

Trời xanh ngăn ngắt nắng ngập vàng Mây trôi lững thững ngả nằm ngang Ai vừa hai mươi ngẩn buông mắt Ngắm trọn cả trời rộng mênh mang.

30
34
0
0
Ăn gì ngon ???

9
20
0
0
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved