nguyen Hương's cover photo
nguyen Hương's profile picture
nguyen Hương

More

nguyen Hương's profile picture
nguyen Hương
is feeling  
hopeful
Nơi đẹp nhất là nơi từng đi qua.
Thời gian đẹp nhất là thời gian không bao giờ trở lại
3
1
0
0

Tôn Thất Bảo Huy's profile picture
Tôn Thất Bảo Huy
cái lẳng quả ở sau đúng đpẹ
Haha
 · Reply · 12 days ago  
  nguyen Hương's profile picture
  nguyen Hương
  Thấy mỗi lẳng quả đưpj thôi ah em!!!🤣
  Haha
   · Reply · 12 days ago  
Cuộc đời con người không được quyết định bởi điều tốt hay điều xấu,mà được quyết định bởi suy nghĩ của người đó.
202
1
0
0

Nhu Thu's profile picture
Nhu Thu
quan trọng là ở mình chị ha 👏
Haha
 · Reply · 26 days ago  
1
Sự tử tế trên đời này không bao giờ lãng phí.
Khi bạn tử tế với người khác, thì ắt sẽ có người khác nữa tử tế với bạn !!
61
1
1
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
Hãy cứ lạc quan tích cực như vậy chị nhé
Haha
 · Reply · 1 month ago  
  nguyen Hương's profile picture
  nguyen Hương
  Chị cám ơn em choai!!!
  Haha
   · Reply · 30 days ago