thong nguyen's cover photo
thong nguyen's profile picture
thong nguyen

More

không biết bao nhiêu bạn nhìn thấy hình ảnh này nhỉ! chúng ta LIKE nhau 1 cái đi?
21
7
0
0

View 4 more comments

Phạm Nhật Yên Linh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thanh Thủy's profile picture
Thanh Thủy
quan trọng đủ bạn bè mình trong hình là đc rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ngọc Võ's profile picture
Ngọc Võ
cuối năm vui vẻ ạ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ly Phuong's profile picture
Ly Phuong is with X U N O, Nguyễn Minh Hà and 19 others
Hôm nay Sapa rất đẹp em có hẹn nơi này
36
3
0
0

Kim Sang's profile picture
Kim Sang
Mùa này trên đó có lạnh lắm không chị
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Ly Phuong's profile picture
  Ly Phuong
  Kim Sang lạnh bạn ạ mấy hôm trước có tuyết hôm nay trời đẹp
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
  1
Chauskin Beauty's profile picture
Chauskin Beauty
đẹp quá muốn đi du lịch ghê 😍
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đặng Thanh Tuyền's profile picture
Đặng Thanh Tuyền
Quá đẹp luôn b
Haha
 · Reply · 3 years ago