Đại Cao Minh's cover photo
Đại Cao Minh's profile picture
Đại Cao Minh

More

Đại Cao Minh's sites

Bình yên là NGÔI NHÀ nơi mà cánh cửa không bao giờ khoá ...
5
0
1
0

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn
stt: TuyenLe
29
5
0
0

View 2 more comments

Ni Na's profile picture
Ni Na
Dù như thế nào thì cũng hãy cố gắng nhé ạ. Không ai là chỗ dựa vững chắc ngoài chính bản thân mình.
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Đại Cao Minh's profile picture
  Đại Cao Minh
  Ni Na và chỉ có mình mới thay đổi được chính mình thôi nhỉ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Fast News's profile picture
Fast News
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Nguyễn Trâm Anh's profile picture
Nguyễn Trâm Anh
Giữa dòng đời vội vã ta lạc mất nhau :))))
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1