Phan Qui's cover photo
Phan Qui's profile picture
Phan Qui

GỐC ĐẠO ĐỨC NGÀN NĂM TIÊN TỔ LẬP ĐẠO NGHĨA NHÂN VẠN THUỞ TỬ TÔN GÌN

More

About

 • GỐC ĐẠO ĐỨC NGÀN NĂM TIÊN TỔ LẬP ĐẠO NGHĨA NHÂN VẠN THUỞ TỬ TÔN GÌN

Phan Qui's sites

CÙNG LÀ ANH EM
Về Nguồn chung hiệp anh em
Đâu còn Cọng Sản, Quốc Gia đâu còn
Cọng Sản, Quốc Gia một thời
Đều là giả tạm thế thời huyền cơ...See more
86
1
0
0

đinmh thu's profile picture
đinmh thu
😍😍😍 thơ hay a ạ
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
  Phan Qui's profile picture
  Phan Qui
  Cảm ơn bạn
  Haha
   · Reply · 2 months ago  
CHÂN LÝ THÀNH CÔNG
Cha Trời dạy.
Chỉ khi nào: Các con thật sự biết hạ mình, thời các con sẽ gặt hái bao điều tốt đẹp.
Vì sao lại như thế ?
Vì mỗi tiểu Linh Hồn đều như nhau, không tiểu Linh Hồn nào khác tiểu Linh Hồn nào. ...See more
1
0
0
0

ĐẠO ĐỜI
Tiên với phàm, cũng người trần tục
Phật với Chúa, xác thịt phàm trần
Khác nhau ở chỗ thiện lành
Hai đường mê, ngộ, nghìn trùng khác xa...See more
1
1
0
0

Trân Huyền's profile picture
Haha
 · Reply · 2 months ago