Quan Tran's cover photo
Quan Tran's profile picture
Quan Tran

Đời là cái đinh Tình là cái que Người yêu là con vịt què Làm thịt !!!!!!!!!!

More

About

 • Đời là cái đinh Tình là cái que Người yêu là con vịt què Làm thịt !!!!!!!!!!

Đinh Quân's profile picture
Đinh Quân
is feeling  
alone is with Quan Tran, Dinh Viet and Đinh Quân
😥😥😥
54
4
0
0

View 1 more comment

Phạm Hoa's profile picture
Phạm Hoa
ngon quá
Haha
 · Reply · 5 months ago  
1
  Đinh Quân's profile picture
  Đinh Quân
  Cơm mắm mà ngon sao hihi
  Haha
   · Reply · 5 months ago  
Đinh Quân's profile picture
Haha
 · Reply · 5 months ago  
Ngọc Tuyền's profile picture
Haha
 · Reply · 5 months ago  
5
2
0
0

Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 9 months ago  
1
Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 9 months ago  
1